Lokalförmedling

Att välja lokaler är ett stort beslut

Jag vill hjälpa dig att göra ett klokt, bra och långsiktigt val. Mina drygt trettio års erfarenhet delar jag gärna med dig för att du skall känna dig trygg när du väljer lokal